Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa Gymnázia Golianova 68 v Nitre, s cieľom znížiť energetickúnáročnosť objektu, pôdorysne členeného do tvaru písmena ,,H ,, s rozmermi cca 110 x 50,50 m a výšky 15,20 m. Nosný systém tvorí železobetónový skelet, obvodové murivo je z pórobetónových panelov hr. 220 mm predsadenýchpred nosný systém, pričom štítové steny sú zdvojené pórobetónové panely hr. 160 mm s tepelnou izoláciou EPS hr. 20mm.   Objekt má dva hlavné, 12 vedľajších vstupov a max. 4. NP. Celý objekt je rozdelený na sedem častí A- G, pričom časťobjektu A, B, C, D, F a G má plochú strešnú konštrukciu zo stropných panelov PZD hr. 200 mm, škvarového násypu,plynosilikátových panelov hr. 150 mm a krytiny z asfaltových pásov. Okolo striech je nízka oplechovaná atika. Šikmá strešná konštrukcia časti objektu E - telocvične, pozostáva z oceľových väzníkov a plechovej krytiny. Odvodnenieje pozdĺžnymi žľabmi z pozinkovaného plechu.  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. 1 Opis predmetu obstarávania, v projektovejdokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie