Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Riešený objekt je umiestnený v meste Sládkovičovo. Miesto stavby Sládkovičovo Predkladaný projekt pozostáva z komplexného zateplenia budovy materskej školy v meste Sládkovičovo. V rámci jehorealizácie sa v plnom rozsahu prevedie zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy v rámci ktorej sa vytvorí nováhydroizolačná vrstva a zároveň sa vykoná výmena pôvodných otvorových konštrukcií a rekonštrukcia kotolne avykurovacieho systému budovy. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednotlivých stavebných prác, konkrétne 1) Zateplenie strechy, ktoré bude pozostávať z odstránenia pôvodnej živičnej krytiny a klampiarskych konštrukcií. Po ichodstránení zostane z pôvodnej strechy iba pôvodná vodorovná konštrukcia strechy, strop z prefabrikovaných žb. panelova tepelná izolácia z pórobetónových panelov hr.200 mm. Na tieto pôvodné časti strechy sa následne položí nová skladbapozostávajúca z parotesnej zábrany z PE fólie hr. 1,5 mm., tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu styrodur hr.300 mm a hydroizolácie, ktorú bude tvoriť fóliová povlaková krytina na báze PEC hr. 5,0 mm. Záverečné práce nastrešnej krytine budú pozostávať z osadenia odvetrávacích kanálov a klampiarskych konštrukcií z pozinkovaného plechu. 2) Zateplenie obvodového plášťa budovy, ktoré bude realizované kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnýmizolantom z vysoko paropriepustného polystyrénu hrúbky 150 mm. Povrch obvodového plášťa bude prevedený zvonkajšej omietky tenkovrstvovej disperznej, škrabanej hr. 2,0 mm. 3) Výmena otvorových výplní, ktorá bude pozostávať z výmeny pôvodných drevených okien a vonkajších drevenýchdverí za plastové. Povrch okien bude znížený a časť okenných otvorov bude zamurovaná podľa PD. Všetky plastovéokná a vonkajšie dvere budú so stredovým tesnením s tromi tesneniami v profile, ktoré zabezpečujú zvýšenú kvalitu,minimálna stavebná hĺbka 70 mm. Koeficient prechodu tepla celého okna bude Uok.=1,3 W/m2K, koeficient prechodutepla pri skle bude Ug=1,1 W/m2K. Zamurovanie časti okenných otvorov bude vyhotovené z tehál CDm hr. 370 mm. 4) Modernizácia zdroja tepla, ktorá bude pozostávať z kompletnej demontáže pôvodného vykurovacieho systémuobjektu, z ktorého zostanú iba napojenia jednotlivých vykurovacích vetiev a okruhov. Demontovaný systém sa nahradínovým teplovodným konvekčným dvojtrubkovým vykurovaním s núteným obehom s tepelným spádom 70/50°C, ktoré
1/4
bude napojené na novovybavenú kotolňu umiestnenú v súčasných priestoroch jestvujúcej kotolne. Vykurovanie budezabezpečovať nový závesný plynový kondenzačný kotol s výkonom 60 kW. Základná regulácia bude osadená na kotlovejjednotke a bude zabezpečovať ovládanie všetkých vykurovacích vetiev. Meranie regulácia bude zabezpečovaťautomatický štart kotla podľa potreby tepla, teplotu vody pre vykurovanie, zónovú reguláciu, tlmenú prevádzku, tlak vovykurovacom systéme, kontrolu chodu kotla, čerpadiel, ventilov a úpravy vody, kontrolu úniku plynu, havarijnéodstavenie kotolne a pod. Kotolňa vybavená takýmto meracím a regulačným zariadením bude schopná automatickejprevádzky bez obsluhy iba s občasným dozorom. Navyše bude kotolňa vybavená s reguláciou, obsahujúcu diaľkovézdielanie, monitoring a ovládanie cez komunikačné moduly. Súčasťou obnovy kotolne bude aj izolácia potrubia v hrúbke20 mm. Izolovaný bude hlavný rozvod a potrubie v kotolni.  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie