Výsledok súťaže 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov - zmesový komunálny odpad, - objemový odpad, - drobný stavebný odpad, - vytriedené zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín (rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky iné ako uvedené v200125, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť), - jedlé oleje a tuky. Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie je potrebné vykonať zo 120 litrových a 1100 litrových nádob na odpady, veľkokapacitných kontajnerov, vrátane vriec na miestach, kde nie je možné umiestniť nádobu, vrátane poskytnutia určeného počtu 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad. Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec, bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 4 súťažných podkladov bude vykonávaný podľa dohodnutého harmonogramu vývozu zo zberných nádob vo vlastníctve verejného obstarávateľa alebo v prenájme od uchádzača.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie