Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zdravotnický materiál.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Zdravotnický materiál – rámcová dohoda II

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-035775

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-024848

Evidenční číslo zakázky: Z2018-006182

Datum uveřejnění ve VVZ: 17.10.2018 2:01:57

Název zadavatele: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

IČO zadavatele: 62157124
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 IČO: 62157124

 Poštovní adresa: Palackého tř. 1946/1

 Obec: Brno

 PSČ: 612 42

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Sobotka

 Tel.: +420 541562057

 E-mail: sobotkaj@vfu.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.vfu.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.vfu.cz/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Zdravotnický materiál – rámcová dohoda II

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 33140000

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zdravotnický materiál.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek na základě rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2907500,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3708563,37

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 020

 Část zakázky č.: 1

 Název: Zdravotnický materiál – rámcová dohoda II část 1

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zdravotnický materiál.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33140000

 Kód NUTS: CZ064

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 31.01.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: HENRY SCHEIN s.r.o.

 IČO: 28433092

 Poštovní adresa: Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno

 Obec: Brno

 PSČ: 612 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 800112988

 E-mail: henryschein@henryschein.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.henryschein.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 107365,30

 Zakázka č.: 020

 Část zakázky č.: 2

 Název: Zdravotnický materiál – rámcová dohoda II část 2

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zdravotnický materiál.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33140000

 Kód NUTS: CZ064

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 31.01.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: HENRY SCHEIN s.r.o.

 IČO: 28433092

 Poštovní adresa: Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno

 Obec: Brno

 PSČ: 612 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 800112988

 E-mail: henryschein@henryschein.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.henryschein.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 118179,74

 Zakázka č.: 020

 Část zakázky č.: 3

 Název: Zdravotnický materiál – rámcová dohoda II část 3

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zdravotnický materiál.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33140000

 Kód NUTS: CZ064

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 31.01.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: HENRY SCHEIN s.r.o.

 IČO: 28433092

 Poštovní adresa: Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno

 Obec: Brno

 PSČ: 612 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 800112988

 E-mail: henryschein@henryschein.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.henryschein.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 28180,75

 Zakázka č.: 020

 Část zakázky č.: 4

 Název: Zdravotnický materiál – rámcová dohoda II část 4

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zdravotnický materiál.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33140000

 Kód NUTS: CZ064

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 31.01.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: HENRY SCHEIN s.r.o.

 IČO: 28433092

 Poštovní adresa: Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno

 Obec: Brno

 PSČ: 612 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 800112988

 E-mail: henryschein@henryschein.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.henryschein.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 357405,97

 Zakázka č.: 020

 Část zakázky č.: 5

 Název: Zdravotnický materiál – rámcová dohoda II část 5

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zdravotnický materiál.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33140000

 Kód NUTS: CZ064

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 31.01.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: HENRY SCHEIN s.r.o.

 IČO: 28433092

 Poštovní adresa: Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno

 Obec: Brno

 PSČ: 612 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 800112988

 E-mail: henryschein@henryschein.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.henryschein.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 35226,66

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 16.10.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/90045

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie