Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. aIV. triedy (ďalej ako miestne komunikácie) a chodníkov v správe a vo vlastníctve verejného obstarávateľa vkatastrálnom území mestskej časti BratislavaVrakuňa (ďalej ako chodníky). Zoznam a výmera miestnych komunikácií v celkovej výmere 27,117 km a zoznam a výmera chodníkov v celkovej výmere36 755 m2 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 6 týchto SP. Miestne komunikácie sú rozdelené do okruhov č. 1 až 4 podľaPrílohy č. 6 týchto SP.   Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov je súhrn riadiacich a výkonových činností, ktorými sa zabezpečujeschodnosť miestnych komunikácií, chodníkov v zimnom období t.j. zmierňovanie a odstraňovanie závad spôsobenýmipoveternostnými a klimatickými podmienkami.   Zjazdnosť miestnych komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových inemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému stavu a stavebnému stavu týchto komunikácií,poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať (§12, ods.1 Vyhl. FMD č.35/1984 Zb.).   Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií sú také zmeny v zjazdnosti týchto komunikácií spôsobené vonkajšími
1/5
vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostnýmpodmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami vzjazdnosti sú najmä ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamrzaním stekajúcej vody na vozovku zokolia alebo vôd stojacich na vozovke v dôsledku zlej funkcie zariadenia na odvodnenie komunikácie (§ 12, odst.2 Vyhl.FMD č.35/1984 Zb.)
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie