Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu Peugeot Bystrovany č.p. 201, 779 00 Olomouc a objektu autosalonu a autodílny Peugeot Tržní 3130/3b, 750 02 Přerov. Nový zdroj tepla je v Bystrovanech sestavený ze 3 tepelných čerpadel vzduch/voda, elektrokotle a dvou ohřívačů teplé vody vybavené elektroohřevem. Nový zdroj tepla bude napojen na stávající systém UT.
Vlastní systém vytápění objektu Přerov autosalonu je beze změn, a dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu a autodílny. Nový zdroj tepla sestavený ze 4 tepelných čerpadel vzduch/voda. Součástí zdroje tepla bude akumulační nádrž, na kterou bude napojeno stávající systém UT a dva zásobníky teplé vody. Vlastní systém vytápění objektu autosalonu je beze změn.
Veřejná zakázka na dodávky je rozdělena na dvě části:
1. Vybudování TČ v Bystrovanech
2. Vybudování TČ v Přerově
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Změna zdroje vytápění na tepelná čerpadla ARTCOM GROUP s.r.o.

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-012624

Evidenční číslo zakázky: Z2019-012624

Datum uveřejnění ve VVZ: 17.04.2019 2:00:51

Název zadavatele: ARTCOM GROUP s.r.o.

IČO zadavatele: 25845187
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: ARTCOM GROUP s.r.o.

 IČO: 25845187

 Poštovní adresa: Bystrovany 201

 Obec: Bystrovany

 PSČ: 77900

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: MICHAL SVÁK

 Tel.: +420 585311853

 E-mail: svak.m@artcomgroup.cz

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní adresa: (URL): www.artcomgroup.peugeot.cz/artcom-group/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/artcom-group-s-r-o

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Změna zdroje vytápění na tepelná čerpadla ARTCOM GROUP s.r.o.

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 42511110

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Bystrovany č.p. 201, 779 00 Bystrovany

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu Peugeot Bystrovany č.p. 201, 779 00 Olomouc a objektu autosalonu a autodílny Peugeot Tržní 3130/3b, 750 02 Přerov. Nový zdroj tepla je v Bystrovanech sestavený ze 3 tepelných čerpadel vzduch/voda, elektrokotle a dvou ohřívačů teplé vody vybavené elektroohřevem. Nový zdroj tepla bude napojen na stávající systém UT.
Vlastní systém vytápění objektu Přerov autosalonu je beze změn, a dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu a autodílny. Nový zdroj tepla sestavený ze 4 tepelných čerpadel vzduch/voda. Součástí zdroje tepla bude akumulační nádrž, na kterou bude napojeno stávající systém UT a dva zásobníky teplé vody. Vlastní systém vytápění objektu autosalonu je beze změn.
Veřejná zakázka na dodávky je rozdělena na dvě části:
1. Vybudování TČ v Bystrovanech
2. Vybudování TČ v Přerově

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010704 a CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010703

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 247 805,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 1 294 389,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Nabídková cena bez DPH

 Váha: 60

 Kritérium: Záruka na dílo v měsících

 Váha: 20

 Kritérium: Nástup servisního technika v hodinách

 Váha: 20

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 1

 Název: Vybudování TČ v Bystrovanech

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem části veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu Peugeot Bystrovany č.p. 201, 779 00 Olomouc. Nový zdroj tepla je sestavený ze 3 tepelných čerpadel vzduch/voda, akumulační nádrž a dvou ohřívačů teplé vody vybavené elektroohřevem. Nový zdroj tepla bude napojen na stávající systém UT. Vlastní systém vytápění objektu autosalonu je beze změn.
Předmět části zakázky zahrnuje rovněž:
a) dopravu a dodávku zboží na místa plnění,
b) montáž a instalace systému TČ,
c) manuály k obsluze a údržbě systému TČ v českém jazyce,
d) technické listy - osvědčení,
e) prohlášení o shodě.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 42511110

 Kód NUTS: CZ071

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 10.04.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Centrum tepelných čerpadel, s.r.o.

 IČO: 28651090

 Poštovní adresa: Zengrova 480/27

 Obec: Ostrava-Vítkovice

 PSČ: 703 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 725466477

 E-mail: martinbabinec@sporim-energii.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Internetová adresa: (URL): www.cerpadla-ostrava.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 1 277 540,00

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 2

 Název: Vybudování TČ v Přerově

 Zakázka/část je zadaná: ne

IV.1)Informace o nezadání zakázky

 Jiné důvody (ukončení řízení)

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

IV.3.2)Informace o nabídkách

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Zadavatel, ARTCOM GROUP s.r.o., 25845187, rozhodl o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Změna zdroje vytápění na tepelná čerpadla ARTCOM GROUP s.r.o.“ na část „Vybudování TČ v Přerově“ dle § 127, odst. 2 písm. d) ZVZVZ.
Zdůvodnění:
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Důvodem je odstoupení od realizace projektu na základě prodeje nemovitosti.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 16.04.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/113969

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie