Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovomodhadovanom množstve 2 600 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydanéhosúhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku savykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vplatnom znení, ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch austanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. Súčasťouzáväzku prevádzkovateľa skládky nie je doprava odpadu držiteľa odpadu. Dopravu odpadu si držiteľ bude zabezpečovaťsám na vlastné náklady. Skládka musí byť v Trenčianskom kraji. Maximálna prípustná vzdialenosť skládky od zbernéhodvora mesta Nová Dubnica je 30 km (pri jednosmernej ceste). Skládka musí mať životnosť a dostatočnú kapacituminimálne 24 mesiacov. Na skládke musí byť zabezpečený spevnený povrch komunikácie (betónový alebo asfaltový) ažpo miesto vykládky odpadu. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie