Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti objektu SO 01 pavilón ,A" a telocvičňa a objektu SO 02 -budova školských dielní SPŠ. Stavebné úpravy budú uskutočnené podľa predloženej projektovej dokumentácie nasledovne  - zateplenie obvodového plášťa a vo všetkých vystupujúcich častí budovy kontaktným zatepľovacím systémom  - zateplenie sokla nad terénom a pod terénom tepelným izolantom z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 120mm - zateplenie nadpražia okenných otvorov tepelným izolantom z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 30mm - výmena, resp. doplnenie všetkých klampiarskych prvkov - nové klampiarske prvky sú navrhnuté z poplastovanéhoplechu hr. 0,5mm, - výmena odkvapového chodníka - výmena výplní otvorov - nové okná sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom - nové dvere sú navrhnuté plechové, resp. hliníkové, - výmena bleskozvodu v súlade so súčasne platnými predpismi anormami - nový bleskozvod Pôvodné drevené okná sa vymenia za plastové s tepelnoizolačným trojsklom. Vnútorné parapety sa osadia na existujúcekamenné, ktorých stav je potrebné posúdiť priamo na stavbe. Existujúce oceľové mreže treba demontovať a prispôsobiťtvar novým vonkajším parapetom  Súčasťou súťažných podkladov je sprievodná dokumentácia, na základe ktorej uchádzač vypracuje cenovú ponuku.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie