Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Košice rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1" je  (i) zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok vo vzťahu k časti predmetuzákazky KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 - SO 204a Železničný zvršok - komplexná rekonštrukcia koľají č. 1, 3a, 5, 6,7, 8, 9 a 11; SO 204b Železničný spodok;  (ii) uskutočnenie stavebných prác podľa dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"),spracovanej projektovou organizáciou REMING CONSULT a.s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,Slovenská republika, IČO 35 729 023, právoplatného stavebného povolenia pre stavbu ŽST Košice rekonštrukcianástupíšť č. 1, 2, 3, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov, právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, akbude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v zneníbez námietok pre stavbu KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1, ktoré zabezpečí úspešný uchádzač, v zmysle investičnéhozadania a poskytnutých výkazov výmer.  Obstarávateľ uvádza, že prevádzkový súbor PS 500 Úprava SZZ v ŽST Košice osobná stanica pre doplnenie vybaveniaobvodu St. 3, ktorý je súčasťou DSPRS, nie je predmetom tejto verejnej súťaže a uvedený prevádzkový súbor PS 500Úprava SZZ v ŽST Košice osobná stanica pre doplnenie vybavenia obvodu St. 3 zrealizuje obstarávateľ sám vlastnými
1/6
kapacitami, alebo prostredníctvom tretej osoby. Kolaudáciu stavby ako celku zabezpečí obstarávateľ.  Po uskutočnení predmetu zákazky obstarávateľ požaduje zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočnéhovyhotovenia stavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie